حراج

نمایش سا
نمایش 9 24 36

آنتوریوم رویال گرین + فلاورباکس فلزی

ریال45,000,000ریال55,000,000

آنتوریوم رویال گرین + گلدان فلزی پالم

ریال63,000,000 ریال20,500,000

افربیا تیروکالی + گلدان فلزی پالم

ریال80,000,000 ریال25,000,000

افربیا تیروکالی + گلدان فلزی پالم

ریال45,000,000 ریال10,000,000

افربیا تیروکالی + گلدان فلزی پرل

ریال15,000,000 ریال4,000,000

پله موآ + فلاورباکس فلزی 40*40

ریال60,000,000 ریال40,000,000

پله موآ + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال35,000,000 ریال11,500,000

پله موآ + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال60,000,000 ریال17,500,000

دیش گاردن + گلدان فلزی اریکا

ریال35,000,000 ریال8,000,000

دیش گاردن + گلدان فلزی سیکو

ریال35,000,000 ریال8,000,000

زاموفیلیا + گلدان فلزی پارادایس

ریال35,000,000 ریال9,500,000

زاموفیلیا + گلدان فلزی پالم

ریال50,000,000 ریال15,000,000

سانساوریا ابلق + گلدان فلزی پالم

ریال60,000,000 ریال17,500,000

سانساوریا ابلق + گلدان فلزی پالم

ریال50,000,000 ریال13,000,000

سانساوریا پوست ماری + فلاورباکس فلزی 60*45

ریال75,000,000 ریال50,000,000

سانساوریا پوست ماری + گلدان فلزی پالم

ریال50,000,000 ریال15,000,000

سانساوریا مدادی + گلدان فلزی آنجل

ریال20,000,000 ریال4,850,000

شمادرا + گلدان فلزی آنجل

ریال23,000,000 ریال7,000,000

شمادرا + گلدان فلزی پرل

ریال15,000,000 ریال4,500,000

شمادرا + گلدان فلزی پورتی

ریال10,000,000 ریال2,500,000

فیکوس الاستیکا بلک مینیاتوری + گلدان فلزی پورتی

ریال13,000,000 ریال3,500,000

فیکوس الاستیکا سبز مینیاتوری + گلدان فلزی پورتی

ریال10,000,000 ریال3,000,000

کاکتوس سرئوس بیابونی + گلدان فلزی هنز

ریال20,000,000 ریال5,500,000

کاکتوس کلیستو + گلدان فلزی پالم

ریال52,000,000 ریال16,000,000