۳۰۰۰ تومان به بالا

نمایش سا
نمایش 9 24 36

اریکا + گلدان فایبر الماسی

ریال150,000,000 ریال40,000,000

اریکا + گلدان فایبر توپی چرخ دار

ریال120,000,000 ریال35,000,000

افربیا اینگنس + فلاورباکس فلزی 100*45

ریال120,000,000 ریال80,000,000

افربیا اینگنس + فلاورباکس فلزی 40*40

ریال80,000,000 ریال45,000,000

افربیا اینگنس + فلاورباکس فلزی مربع

ریال35,000,000ریال40,000,000

افربیا اینگنس پیچ دفرمه + گلدان پتینه

ریال200,000,000 ریال65,000,000

افربیا اینگنس ستاره ای + گلدان پتینه

ریال100,000,000 ریال35,000,000

افربیا اینگنس کلکسیونی + گلدان پتینه

ریال150,000,000 ریال50,000,000

افربیا تریگونا

ریال100,000,000

افربیا تریگونا قرمز + فلاورباکس فلزی 45*45

ریال100,000,000 ریال50,000,000

برگ انجیری مانسترا + فلاورباکس فلزی 100*45

ریال70,000,000ریال75,000,000

برگ انجیری مانسترا + گلدان پتینه

ریال150,000,000 ریال40,000,000

برگ انجیری مانسترا دلیسوزا + گلدان پتینه

ریال150,000,000 ریال45,000,000

پله موآ + فلاورباکس فلزی 40*40

ریال60,000,000 ریال40,000,000

زاموفیلیا + گلدان فلزی پالم

ریال100,000,000 ریال35,000,000

سانساوریا ابلق + گلدان پتینه

ریال120,000,000 ریال35,000,000

شمادرا + گلدان پتینه

ریال130,000,000 ریال40,000,000

فیکوس لیراتا درختی + گلدان فایبر چرخ دار

ریال180,000,000 ریال50,000,000

لیدی پالم + گلدان فلزی پالم

ریال100,000,000 ریال35,000,000

نخل نیکولای + گلدان فلزی پالم

ریال100,000,000 ریال35,000,000