۸۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان

نمایش سا
نمایش 9 24 36

اریکا + گلدان فلزی پالم

ریال15,000,000ریال25,000,000

افربیا اینگنس + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال45,000,000 ریال13,500,000

افربیا اینگنس + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال40,000,000 ریال12,500,000

افربیا اینگنس + گلدان فلزی پالم

ریال50,000,000 ریال15,000,000

برگ انجیری چوبدار + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال35,000,000 ریال10,000,000

برگ انجیری فر + گلدان فلزی پالم

ریال50,000,000 ریال15,000,000

برگ عبایی + گلدان فلزی پالم

ریال50,000,000 ریال15,000,000

دراسینا قرمز + گلدان فلزی

ریال9,500,000ریال13,500,000

دیش گاردن + گلدان فلزی اریکا

ریال35,000,000 ریال8,000,000

دیش گاردن + گلدان فلزی سیکو

ریال35,000,000 ریال8,000,000

زاموفیلیا + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال42,000,000 ریال12,500,000

زاموفیلیا + گلدان فلزی پالم

ریال65,000,000 ریال20,000,000

سانساوریا ابلق + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال40,000,000 ریال12,000,000

سانساوریا پوست ماری + گلدان فلزی پالم

ریال50,000,000 ریال15,000,000

فیکوس الاستیکا ابلق شرابی 2شاخ + گلدان فلزی پالم

ریال50,000,000 ریال15,000,000

فیکوس الاستیکا سبز 2شاخ + گلدان فلزی پالم

ریال50,000,000 ریال15,000,000

فیکوس الاستیکا سوپر بلک + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال35,000,000 ریال10,000,000

فیکوس لیراتا مینیاتوری + گلدان فلزی پالم

ریال9,500,000ریال12,500,000