۸۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان

نمایش سا
نمایش 9 24 36

اریکا + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال50,000,000 ریال15,000,000

اریکا + گلدان فلزی پالم

ریال50,000,000 ریال25,000,000

افربیا اینگنس + گلدان فلزی پالم

ریال65,000,000 ریال20,000,000

افربیا اینگنس پیچ + گلدان فلزی پالم

ریال50,000,000 ریال15,000,000

برگ انجیری فر + گلدان فلزی پالم

ریال35,000,000 ریال15,000,000

پتوس چوبدار + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال35,000,000 ریال10,000,000

پله موآ + گلدان سفالی استوانه

ریال35,000,000 ریال10,000,000

دراسینا قرمز + گلدان فلزی

ریال12,500,000ریال14,500,000

زاموفیلیا + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال50,000,000 ریال15,000,000

سانساوریا ابلق + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال40,000,000 ریال12,000,000

سانساوریا پوست ماری + گلدان فلزی پالم

ریال80,000,000 ریال23,000,000

سانساوریا سبز + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال40,000,000 ریال12,000,000

سانساوریا سبز + گلدان فلزی پالم

ریال65,000,000 ریال20,000,000

سانساوریا کرواتی سبز + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال30,000,000 ریال8,500,000

شمادرا + گلدان استوانه

ریال35,000,000 ریال10,000,000

شمادرا + گلدان فلزی پالم

ریال50,000,000 ریال13,000,000

فیکوس الاستیکا ابلق شرابی 2شاخ + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال55,000,000 ریال15,000,000

فیکوس الاستیکا بلک درختچه + گلدان فلزی پالم

ریال50,000,000 ریال15,000,000

فیکوس الاستیکا سبز 2شاخ + گلدان فلزی پالم

ریال50,000,000 ریال15,000,000

فیکوس لیراتا + گلدان سفالی

ریال60,000,000 ریال17,500,000

فیکوس لیراتا درختچه + گلدان فلزی پالم

ریال60,000,000 ریال20,000,000

فیلدندرون چوبدار + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال50,000,000 ریال15,000,000

کامپکت بنسایی + گلدان فلزی پالم

ریال55,000,000 ریال17,500,000