۴۰۰ تا ۸۰۰ تومان

نمایش سا
نمایش 9 24 36

افربیا تریگونا سبز + گلدان فلزی استرینگ

ریال25,000,000 ریال7,000,000

افربیا تریگونا قرمز + گلدان فلزی استرینگ

ریال25,000,000 ریال8,000,000

افربیا تریگونا قرمز + گلدان فلزی پرل

ریال14,000,000 ریال4,500,000

افربیا رسینی فرا + گلدان فلزی استرینگ

ریال20,000,000 ریال5,000,000

برگ انجیری بزرگ + گلدان سفالی آلمانی

ریال25,000,000 ریال5,000,000

پتوس چوبدار + گلدان فلزی آنجل

ریال20,000,000 ریال5,000,000

پله موآ + گلدان فلزی استرینگ

ریال15,000,000 ریال4,500,000

زاموفیلیا + گلدان فلزی پرل

ریال17,500,000 ریال5,500,000

زاموفیلیا + گلدان فلزی آنجل

ریال25,000,000 ریال7,150,000

سانساوریا ابلق + گلدان فلزی آنجل

ریال15,000,000 ریال5,100,000

سانساوریا امریکن + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال20,000,000 ریال6,000,000

سانساوریا امریکن + گلدان فلزی یوکا

ریال16,000,000 ریال4,500,000

سانساوریا سبز + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال20,000,000 ریال6,000,000

سانساوریا کرواتی سبز + گلدان فلزی استرینگ

ریال15,000,000 ریال4,500,000

سانساوریا مدادی + گلدان فلزی آنجل

ریال20,000,000 ریال6,000,000

شفلرا + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال20,000,000 ریال6,000,000

فیکوس الاستیکا ابلق 2شاخ + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال27,000,000 ریال8,000,000

فیکوس لیراتا + گلدان فلزی استرینگ

ریال20,000,000 ریال5,000,000

فیکوس لیراتا درختچه + گلدان فلزی لوندر

ریال25,000,000 ریال6,500,000

فیلدندرون کنگره + گلدان فلزی آنجل

ریال20,000,000 ریال7,150,000

کاکتوس آگاو + گلدان دست ساز رسی

ریال20,000,000 ریال6,000,000

کاکتوس آگاو + گلدان فلزی استرینگ

ریال15,000,000 ریال4,500,000

کاکتوس سرئوس اورئو + گلدان فلزی پورتی

ریال16,000,000 ریال4,500,000

کاکتوس سرئوس بیابونی + گلدان فلزی هنز

ریال20,000,000 ریال6,000,000