۴۰۰ تا ۸۰۰ تومان

نمایش سا
نمایش 9 24 36

اپونتیا + گلدان فلزی پالم

ریال60,000,000 ریال17,500,000

افربیا اینگنس + گلدان فلزی آنجل

ریال20,000,000 ریال6,000,000

برگ انجیری + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال25,000,000 ریال7,500,000

پایه نقره ای + گلدان فلزی پرل

ریال20,000,000 ریال6,000,000

پایه نقره ای + گلدان فلزی یوک

ریال22,000,000 ریال6,500,000

پله موآ + گلدان فلزی استرینگ

ریال15,000,000 ریال4,500,000

زاموفیلیا + گلدان فلزی استرینگ

ریال22,000,000 ریال6,500,000

زاموفیلیا + گلدان فلزی پرل

ریال22,000,000 ریال6,500,000

زاموفیلیا سوپر بلک + گلدان فلزی پورتی

ریال25,000,000 ریال7,500,000

سانساوریا ابلق + گلدان فلزی استرینگ

ریال20,000,000 ریال5,500,000

شمادرا + گلدان فلزی آنجل

ریال23,000,000 ریال7,000,000

کاکتوس آگاو + گلدان دست ساز رسی

ریال20,000,000 ریال5,500,000

کاکتوس سرئوس بیابونی + گلدان فلزی هنز

ریال20,000,000 ریال5,500,000

کاکتوس میرتلو + گلدان فلزی پالم

ریال50,000,000 ریال15,000,000