محیط کار

نمایش سا
نمایش 9 24 36

افربیا تریگونا

ریال200,000,000

برگ انجیری بزرگ + گلدان سفالی آلمانی

ریال25,000,000 ریال5,000,000

برگ انجیری فر + گلدان فلزی پالم

ریال35,000,000 ریال12,000,000

برگ انجیری مانسترا + گلدان فلزی پالم

ریال35,000,000 ریال10,000,000

پتوس + گلدان فلزی پورتی

ریال9,000,000 ریال2,600,000

پتوس چوبدار + گلدان فلزی آنجل

ریال20,000,000 ریال5,000,000

پتوس نئون + گلدان فلزی پورتی

ریال9,000,000 ریال2,600,000

پله موآ + گلدان فلزی پالم

ریال60,000,000 ریال17,500,000

پله موآ + گلدان فلزی پورتی

ریال10,000,000 ریال3,000,000

زاموفیلیا + گلدان فلزی پرل

ریال17,500,000 ریال5,500,000

زاموفیلیا + گلدان فلزی پورتی

ریال15,000,000 ریال4,250,000

سانساوریا کرواتی سبز + گلدان فلزی استرینگ

ریال15,000,000 ریال4,500,000

فیکوس الاستیکا بلک + گلدان فلزی پرل

ریال13,000,000 ریال4,500,000

کاکتوس آگاو + گلدان دست ساز رسی

ریال20,000,000 ریال6,000,000

کاکتوس آگاو + گلدان فلزی استرینگ

ریال15,000,000 ریال4,500,000