محیط کار

نمایش سا
نمایش 9 24 36

افربیا اینگنس + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال45,000,000 ریال13,500,000

افربیا تریگونا

ریال100,000,000

برگ انجیری فر + گلدان فلزی پالم

ریال80,000,000 ریال25,000,000

برگ انجیری مانسترا + فلاورباکس فلزی 100*45

ریال70,000,000ریال75,000,000

برگ انجیری مانسترا + گلدان پتینه

ریال150,000,000 ریال40,000,000

برگ انجیری مانسترا + گلدان فلزی پالم

ریال80,000,000 ریال25,000,000

برگ انجیری مانسترا دلیسوزا + گلدان پتینه

ریال150,000,000 ریال45,000,000

برگ انجیری مانسترا دلیسوزا + گلدان فلزی پالم

ریال100,000,000 ریال30,000,000

پله موآ + گلدان فلزی پالم

ریال85,000,000 ریال25,000,000

پله موآ + گلدان فلزی پالم

ریال100,000,000 ریال30,000,000

زاموفیلیا + گلدان فلزی استرینگ

ریال22,000,000 ریال6,500,000

زاموفیلیا + گلدان فلزی پرل

ریال22,000,000 ریال6,500,000

زاموفیلیا + گلدان فلزی پورتی

ریال16,000,000 ریال5,000,000

زاموفیلیا سوپر بلک + گلدان فلزی پورتی

ریال25,000,000 ریال7,500,000

کاکتوس آگاو + گلدان دست ساز رسی

ریال20,000,000 ریال5,500,000