سفید مات

نمایش سا
نمایش 9 24 36

افربیا اینگنس + فلاورباکس فلزی 100*45

ریال120,000,000 ریال80,000,000

افربیا اینگنس + گلدان فلزی پالم

ریال180,000,000 ریال45,000,000

افربیا اینگنس 7 شاخه + فلاورباکس فلزی 80*45

ریال120,000,000 ریال80,000,000

افربیا رسینی فرا + گلدان فلزی استرینگ

ریال20,000,000 ریال5,000,000

برگ انجیری + گلدان فلزی پالم

ریال35,000,000 ریال10,000,000

برگ انجیری مانسترا + گلدان فلزی پالم

ریال80,000,000 ریال25,000,000

پتوس + گلدان فلزی پورتی

ریال9,500,000 ریال2,000,000

زاموفیلیا + گلدان فلزی پورتی

ریال16,000,000 ریال4,750,000

سانساوریا کرواتی سبز + گلدان فلزی استرینگ

ریال15,000,000 ریال4,000,000