فضای پر نور

نمایش سا
نمایش 9 24 36

آگلونما سفید + گلدان سفالی استوانه

ریال20,000,000 ریال5,500,000

اریکا + گلدان پتینه

ریال65,000,000 ریال22,000,000

اریکا + گلدان فلزی پالم

ریال150,000,000 ریال50,000,000

اریکا + گلدان فلزی پالم

ریال65,000,000 ریال20,000,000

اریکا + گلدان فلزی پالم

ریال50,000,000 ریال25,000,000

افربیا اینگنس + گلدان سفالی استوانه

ریال130,000,000 ریال40,000,000

افربیا اینگنس + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال55,000,000 ریال12,000,000

افربیا اینگنس + گلدان فلزی پالم

ریال90,000,000 ریال30,000,000

افربیا اینگنس اره ای + فلاورباکس فایبر استوانه

ریال160,000,000 ریال45,000,000

افربیا اینگنس اره ای + فلاورباکس فایبر استوانه

ریال170,000,000 ریال50,000,000

افربیا اینگنس اره ای + گلدان فلزی پالم

ریال90,000,000 ریال30,000,000

افربیا اینگنس دفرمه + گلدان فلزی پالم

ریال150,000,000 ریال45,000,000

افربیا تریگونا

ریال90,000,000

برگ انجیری مانسترا دلیسوزا + فلاورباکس فایبر استوانه

ریال200,000,000 ریال55,000,000

برگ انجیری مانسترا دلیسوزا + گلدان فلزی پالم

ریال100,000,000 ریال35,000,000

پتوس چوبدار + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال35,000,000 ریال10,000,000

پرنده بهشتی + گلدان فلزی پالم

ریال30,000,000 ریال7,500,000

زاموفیلیا + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال50,000,000 ریال15,000,000

سانساوریا کرواتی سبز + گلدان فلزی استرینگ

ریال15,000,000 ریال5,500,000

سانساوریا کرواتی سبز + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال30,000,000 ریال8,500,000

فیکوس الاستیکا بلک + گلدان سفالی استوانه

ریال15,000,000 ریال4,500,000

فیکوس الاستیکا بلک + گلدان فلزی پورتی

ریال15,000,000 ریال3,500,000

فیکوس الاستیکا بلک درختچه + گلدان فلزی پالم

ریال50,000,000 ریال15,000,000

فیکوس الاستیکا سبز 2شاخ + گلدان فلزی پالم

ریال50,000,000 ریال15,000,000