پنجره شمالی

نمایش سا
نمایش 9 24 36

افربیا تریگونا

ریال100,000,000

برگ انجیری + گلدان فلزی پارادایس لارج

ریال25,000,000 ریال7,500,000

برگ انجیری فر + گلدان فلزی پالم

ریال80,000,000 ریال25,000,000

برگ انجیری مانسترا + فلاورباکس فلزی 100*45

ریال70,000,000ریال75,000,000

برگ انجیری مانسترا + گلدان پتینه

ریال150,000,000 ریال40,000,000

برگ انجیری مانسترا + گلدان فلزی پالم

ریال80,000,000 ریال25,000,000

برگ انجیری مانسترا دلیسوزا + گلدان پتینه

ریال150,000,000 ریال45,000,000

برگ انجیری مانسترا دلیسوزا + گلدان فلزی پالم

ریال100,000,000 ریال30,000,000

پله موآ + گلدان فلزی پالم

ریال85,000,000 ریال25,000,000

پله موآ + گلدان فلزی پالم

ریال100,000,000 ریال30,000,000

دراسینا قرمز + گلدان فلزی

ریال9,500,000ریال13,500,000

فیکوس الاستیکا ابلق شرابی 2شاخ + گلدان فلزی پالم

ریال50,000,000 ریال15,000,000

لیدی پالم + گلدان فلزی پالم

ریال100,000,000 ریال35,000,000

نخل نیکولای + گلدان فلزی پالم

ریال100,000,000 ریال35,000,000